Banner

Stap 1a: bepaal hoofdstuk

In de eural zoek je een code die zoveel mogelijk recht doet aan de herkomst van het afval. Daarom kijk je eerst in de hoofdstukken 1 t/m 12 en 17 t/m 20.

Waar is uw afval ontstaan? Selecteer een hoofdstuk. Bij twijfel over het juiste hoofdstuk kun je er meerdere kiezen. Druk vervolgens op de knop 'Volgende stap'. Ook als er geen geschikt hoofdstuk tussen staat en je niets hebt aangevinkt.


Hoofdstukken op basis van herkomst

 

01

Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen

 

02

Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en -verwerking

 

03

Afval van houtbewerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp, papier en karton

 

04

Afval van de leer-, bont- en textielindustrie

 

05

Afval van olieraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool

 

06

Afval van anorganische chemische processen

 

07

Afval van organische chemische processen

 

08

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt

 

09

Afval van de fotografische industrie

 

10

Afval van thermische processen

 

11

Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferro-hydrometallurgie

 

12

Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

 

17

Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)

 

18

Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

 

19

Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

 

20

Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen), inclusief gescheiden ingezamelde fracties